Lars Olofsson
Lars Olofsson
f.
Ål
Vendel
d.
Ål Vendel

Bonde
Ål
Vendel
Biografi ] [ Barn ]
Olof
Hansson

f.
Ål, Vendel
d.                
                
                
                
                
                
                
                
                
                
                
                
                
Startsida ] [ Register över namn ] [ Register över födelseorter ] [ Register över födelsedatum ]

Lars Olofsson, född i Ål, Vendel, död i Ål Vendel. Bonde i Ål, Vendel.

År 1618-24 tillhör Lars Olofsson tingsnämnden i Vendel.
År 1621 tillstod Lars Olofsson i Åhl sig hava uppburit av hustru Karins förre man salig Olof Skrivare 4 daler för sin del i Hökeby.
1622 2/12 kärade Mats Andersson i Åhl till sin granne Lars Olofsson att han hade kallat hans hustru h-a: därtill han svarade att det råkade komma fram i hastigt mod, böter 3 marker.

Vid Vendels ting 30/6 1615 är bönderna i Ål följande: Hans Abrahamsson, Lars Olofsson och Mats Andersson.


Gift med
Karin, död i Ål, Vendel. Bondmora i Ål, Vendel.

Barn:
Olof Larsson, född 1640, död 1732-09-07


Forskare:
© Lars Arnarp. Adress: Fatburs runnsgata 13, SE-118 28 Stockholm, Sweden. Telefon: 070-380 44 57
Denna sida är skapad med datorprogrammet Holger8 2021-04-17