Olof Larsson
född 1640, död 1732-09-07
Olof Larsson
f. 1640
Ål
Vendel
d. 1732-09-07
Ål
Vendel
Domare, Kyrkvärd o.Bonde
Ål
Vendel
Biografi ] [ Barn ]
Lars
Olofsson

f.
Ål, Vendel
d.
Ål Vendel
Bonde
Ål
Olof
Hansson

f. Ål, Vendel
d.

                
                
                
                
                
Karin

f.

d.
Ål, Vendel
Bondmora
Ål
Mickel
Nilsson

f. Åkra, Vendel
d. Åkra, Vendel
Bonde
                
                
                
                
                
Startsida ] [ Register över namn ] [ Register över födelseorter ] [ Register över födelsedatum ]

Olof Larsson, född 1640 i Ål, Vendel, död 1732-09-07 i Ål, Vendel. Domare, Kyrkvärd o.Bonde i Ål, Vendel.

Från Vendels kyrkas inventarium förra året, som slöts den 30 april av innevarande år 1688. Utdrag ur detsamma:
Närvarande Välb. herr Albrect Stare och Kyrkovärdarna Välaktade Staffan Eriksson och Olof Larsson i Åhl.
bl.a. utgift åt Kyrkovärden Olof Larsson i Åhl, därför han varit till Stockholm efter klockan. 9:00.
År 1689 mars 6, köpt i Gäfle en halvåm lager? vilket Olof Larsson i Åhl hemfört. 150:00, Forslelön 5;00.

Anno 1684 den 1 maj då hans högvördighet Episcopius Dock. Olaus Swebelius, pastoriate här i Vendels församling, och sågh sielf huru thet whar beställt så med Prästgården som och med socknens hus och byggnader. Biföhle hans högvördighet Notarien Mag. Åhman att senn tillika med Domaren, välförståndige Erik Andersson och bägge kyrkiovärdarna wälaktade Olof Larsson i Åhl och Johan Matsson i Grylbo skulle ånyjo bese alla husen i Prästgården och deras brist noga uppteckna och så bäst snapt warth efterkommit. Sedan föreslog herr Notarie Mag. Åhman antingen han uthi Vend. Consistorie eller han fann then hos sig besätta. Detta skedde vid Ershi Biscopen Doktor Olaus Swebelius visitation i Vendels församling anno 1684.

Detta har avskrivits direkt ur protokollet, ett bra bevis på språkets förändring under årens lopp.
Olof Larsson var tolfman mellan 1677-1690 - häradsdommare 1717.

År 1678 böter: Olof Larsson i Åhl för att hans barn dött i sängen 3:00. Testamente 1:16.
År 1692 Tackoffer då han kom till hälsan 1:00.
År 1684 Tackoffer 6:00.
Anno 1695 är köpt av Olof Larssons svärmor i Åhl, ett bårkläde, som gavs i Testamente efter salig Provbstens och Pastoris Jonas Edhliens Änka, 25 alnar a 1:00 alnen.
Vendels ting Jan. 1696: Där refereras en lång svit småaktiga och ettriga grannträtor mellan tolfmannen Bengt Olovsson i Romstarbo (med hans son Erik Bengtsson) mot Olof Larsson i Åhl, samt parternas kvinnor och barn. Olof Larsson bötar 6 mark för några av honom erkända tillmälen. Bengt Olovsson nekade för sina diton och kunde därför icke fällas. Rätten satte ett till 10 daler silvermynt (är 40 marker) förhöjt vite för de blivande byträtorna dem emellan.


Gift med
Karin Mickelsdotter, född i Åkra, Vendel, död 1717-12-04 i Ål, Vendel. Bondmora i Ål, Vendel.

Barn:
Katarina"Karin" Olofsdotter, född 1680, död 1758-04-24
Johan Olofsson, född 1683
Lars Olofsson, född 1686-09-29
Brita Olofsdotter, född 1687-04-27, död 1765-11-25
Olof Olofsson, född 1692-07-26


Forskare:
© Lars Arnarp. Adress: Fatburs runnsgata 13, SE-118 28 Stockholm, Sweden. Telefon: 070-380 44 57
Denna sida är skapad med datorprogrammet Holger8 2021-04-17