Anders Olofsson
född 1707-09-06, död 1787-08-11
Anders Olofsson
f. 1707-09-06
Krysbo
Vendel
d. 1787-08-11
Krysbo
Vendel
Bonde och Tolvman
Krysbo
Vendel
Biografi ] [ Barn ]
Olof
Andersson

f.
Krysbo, Vendel
d. 1740-08-02
Krysbo, Vendel
Bonde
Krysbo
Anders
Olofsson

f. 1630 Krysbo, Vendel
d. 1708-11-09 Krysbo, Vendel
Bonde
                
                
Karin
Jönsdotter

f. 1645
d. 1705-12-28 Krysbo, Vendel
Bondmora
                
                
Katarina"Karin"
Olofsdotter

f. 1680
Ål, Vendel
d. 1758-04-24
Krysbo, Vendel
Bondmora
Krysbo
Olof
Larsson

f. 1640 Ål, Vendel
d. 1732-09-07 Ål, Vendel
Domare, Kyrkvärd o.Bonde
Lars Olofsson
f. Ål, Vendel
Karin
f.
Karin
Mickelsdotter

f. Åkra, Vendel
d. 1717-12-04 Ål, Vendel
Bondmora
Mickel Nilsson
f. Åkra, Vendel
                
Startsida ] [ Register över namn ] [ Register över födelseorter ] [ Register över födelsedatum ]

Anders Olofsson, född 1707-09-06 i Krysbo, Vendel, död 1787-08-11 i Krysbo, Vendel. Bonde och Tolvman i Krysbo, Vendel.

"År 1763 den 6 oktober, voro vi underskrivna, uppå anmodan av tolvman, ärlige och förståndige Anders Olofsson i Krysbo, ditkallade att inventera och dela den lösa egendom, som han tillika med sin hustru, medan deras levnadstid varar, tänkt giva sina barn. Fadern inkallade samtliga barn, nämligen sönerna Olof, Lars, Anders, döttrarna Anna, nog sjuklig och Kajsa, gift med Anders Andersson, Skarp Ekeby, förestalta dem sin tanke, att i anseende till sin sjuklighet, avstå med hemmansbruket, och lämna det sina 2:ne söner Olof och Anders. Alla samtliga av dem förklarade sig därmed nöjda, och delningen företogs på sätt som följer nämligen:
1) Lämnade Fadren till sonen Olof nedan skrivna kreatur: 1 st. häst, Blacka kallad, l st ko, 2:ne får, 1 st. svin, dessutom l par verkselar.
2) Sonen Lars Wendelius, som är Satinvävaregesäll i Stockholm, i anseende till sin bortovarelse, ej kan framföda någon häst, lämnades honom 1 stort skåp, 1 st. ko, 2:ne st. får, 1 st. svin och 1 st.verksele.
3) Sonen Anders 1 st. häst, Svarten kallad, 1 st. ko, 2:ne får, 1 st. svin, 1 st. gris, 1 par werkselar.
4) Dottern Anna, 1 st brunt sto, 1 st. kviga, 2:ne får, 1 st. svin, 1 st.sele samt en gasmmal kopparkittel vägande 13 skålp.
5) Dottern Kajsa 1 st. svart sto, 1 st. ko, 2:ne st. får, 1 st. sele.
Sedan lämnades fram skrindor, samt kälkar, och i anseende till de sämre skrindor, pålades på dem en kälke. Då Olof och Anders bekom kälkskrindorna, med en kälke på vardera, Lars en behållen malmskrinda samt döttrarna Anna och Kajsa fick dito tillhopa.
Därnäst uppå begäran av föräldrarna, värderades den lösa egendom, som de tänkt giva sina barn, och besteg sig densamma till en summa av 558 penningar och 8 % kopparmynt, vilka persedlar, enligt vid gården liggande inventarium uppförda, uti sina jämngoda lotter lades till vart och ett barn, efter lottningen sig nöjda förklarade.
Porslinet delade föräldrarna själv dem emellan.
Silvret av dem också på det sättes, att sonen Olof fick en oförgylld bägare med 1 st. silversked, Lars på lika sätt, Anders 1 st. målat skåp och 1 st. silversked, dottern Anna 1 st. silversked, och 1 st. silverdosa, Kajsa 1 st.bägare och 1 st. silversked.
Utom kläderna gives i framtiden åt vardera barnet 1 st. säng.
Angående säden, så sade Fadern, den ej kan delas, medan han själv i höst sått rågen, och nu i vår sår kornet, utan lämnade det till nästkommande år, att därmed förfara.
Till fördel av hemmanet, utfäste Fadern sig av sönerna, ej mera taga än 12 kannland, dock förbehölt sig några små åkrar, nämligen uti södergärdet om 4 kannland, i västra gärdet soldatåkern 5 kannland. Därutöver fås av vardera sonen årligen 2 kappar rövfrö efter husbehov.
Vad kolsängarna angår tager sonen Olof kolsängen a paste stängd.
Till den andra stugans reparerande utlovade fadern hjälpa sin son Olof till halvparten.
Vad halmen angår så spilles den överallt och sedan delar gödslen sig riktigt emellan.
Sedan nu allt förrättat var, lyste fadern frid över allt, så att ingen osämja eller träta hädanefter mellan föräldrar och barn hända borde, skulle någon endera sidan sådant åstadkomma, utsättes ett vite av en kanna vin första gången till Vendels kyrka, samt om sedan det intet hjälpa kunde, ifrån gården eller hemmanet avvisas.
Sedan samtliga barn med vördnad erkänna våra föräldrars godhet samt förplikta oss, att med all barnslig lydno gå dem in i döden tillhanda. Till yttermera visso bekräfta vi detta med våra namn och egenhändiga bomärken.
År och dag samt ort som förr skrivna stå
Olof Andersson, Lars Wendelius, Anders Andersson, Anders Andersson i Skarp Ekeby, på sin hustru Karins vägnar, Anna Andersdotter.
Att vi underskrivna närvarande varit, samt inventerat och delat barnen emellan, och ej annat förnummit än att alla sig samtliga nöjda förklarade, atteste
Mathet Hedman, klockare i Vendel, Lars Johansson i Ånbo, Tolvman."

Detta dokument har jag direkt avskrivet ur häradsrättens dombok, inget rättat utöver att jag uteslutet gammelstavningen, ordvändningarna är ibland svåra att förstå men med god vilja kan det mesta tydas.

Ytterligare några funderingar till den utlysta friden har jag också. Sonen Olof Andersson flyttar från hemmet och återvänder först samma år som fadern dör. I bouppteckningen efter hans hustru, är upptagen l st. silverbägare som finns i Vendels kyrka, Har Olof månne betalat sitt vite med en bägare vin enl. faderns bestämmelse i detta dokument och kanske senare även blivit förvisad från hemmet. Efter hemkomsten brukade han ett torp i socknen.

Faddrar vid dopet voro: Erik Mårtensson i Krysbo, Lars, Olof Larsson i Åhl, hustru Kerstin från Mårtensbyn i Måssbo, hustru Anna Eriksdotter.

Anders Olofsson dog den 11/8 1787. Vid begravningen efter Anders Olofsson betalades till fattigvården 1 sk. och 4 runstycken. På gravölet insamlades 30 sk. och 5 runstycken. Anders Olsson blev 80 år gammal, dog av Fall.


Gift 1728-06-02 i Vendel med
Annika "Anna" Olofsdotter, född 1706-07-04 i Kisberg, Vendel, död 1778-08-16 i Krysbo, Vendel. Bondmora i Krysbo, Vendel.

Barn:
Katarina Andersdotter, född 1728-07-19, död död
Olof Andersson, född 1729-04-01
Anders Andersson, född 1731-06-25, död 1731-10-15
Lars Andersson Wendelius, född 1734-05-18
Anna Andersdotter, född 1737-12-15
Karin Andersdotter, född 1739-09-17, död 1821-01-31
Anders Andersson, född 1741-12-12, död 1816-11-08
Petter Andersson, född 1744-03-24, död 1744-08-19
Erik Andersson, född 1746-07-01, död 1751-11-17


Forskare:
© Lars Arnarp. Adress: Fatburs runnsgata 13, SE-118 28 Stockholm, Sweden. Telefon: 070-380 44 57
Denna sida är skapad med datorprogrammet Holger8 2021-04-17