Brita Buss
född 1765-05-30, död 1831-06-19
Brita Buss
f. 1765-05-30
Pesarby ägor
Dannemora
d. 1831-06-19
Söderskogen
Film
Läste med barn
Söderskogen
Film
Biografi ] [ Barn ]
Nils Andersson
Buss

f. 1718
Päsarby ägor
d. 1767-06-24
Päsarby ägor, Dannemora
Gruvarbetare
Pesarby ägor
Anders
Nilsson Buss

f. ca 1690 Sörgården, Bossarby, Dannemora
d. ca 1745-08 Pesarby, Dannemora
Gruvarbetare
Nils Larsson
f. ca 1630 Sörgården, Bossarby, Dannemora
Brita
f.
Karin
Andersdotter

f. 1682 Pesarby, Dannemora
d. 1751-02-28 Pesarby, Dannemora
Gruvarbetarhustru
Anders Hansson
f. Norregården. Pesarby, Dannemora
Margareta
f. Bräcksta
Margareta
Persdotter

f. ca 1727-04-03
Gryttjom, Dannemora
d. 1789-06-04
Pesarby ägor, Dannemora
Gruvarbetaränka
Pesarby ägor
Per Andersson
Gryta

f. 1683 Gryttjom, Dannemora
d. 1757-05-05 Gryttjom, Dannemora
Gruvarbetare
Anders Persson
f. Gryttjom, Dannemora
Anna Johansdotter
f.
Katarina "Karin"
Eriksdotter

f. 1688 Film
d. 1770-10-29 Gryttjom, Dannemora
Gruvarbetarhustru
                
                
Startsida ] [ Register över namn ] [ Register över födelseorter ] [ Register över födelsedatum ]

Brita Buss, född 1765-05-30 (döpt 1765-06-02) i Pesarby ägor, Dannemora, död 1831-06-19 i Söderskogen, Film. Läste med barn i Söderskogen, Film.

Brita Buss make, Erik Kjellström, förolyckades i gruvan.
Brita Buss blev nu ensam med 8 barn. Någon gratial från Dannemora gruva fick hon, vad jag vet, ingen. Det framgår, ej heller, om hon fått något fattigunderstöd efter denna tid. I ett protokoll från
23 mars 1819 vid Dannemoras kyrkoråds möte indelades de fattiga
i klasser, från 1 till 4. 1:sta kl. var hushåll utan arbetsförmåga, 2:dra klassen med hus utan arbetsförmåga, 3 dje
klassen arbetsför utan tillgångar, 4:de klassen: arbetsföra, dels med gratial, några dels med egna tillgångar. Till denna klass
hörde Brita med dotter i Söderskogen.
Enligt sockenstämmoprotokoll år 1814, 13 febr., utsågos en i varje rote att lära barnen de första grunderna i kristendom och innan-
läsning. (Detta gällde arbetarbarnen, de övriga, vilka jag nu kan mena, gick i skolor som hade några fler kunskaper att lära ut.) Men jag är ändå stolt över att Brita Buss var en av pionjärerna, och innehade detta yrke mellan 1814-27. För detta fick hon 1 riksdaler år 1814. 1816 höjdes denna summa till ofattbara 1 riksdaler 24 skilling per år och år 1821 till 2 riksd. 24 sk.
Britas dotter, Brita Kjellström, som för övrigt betecknades som "ofärdig", övertog sysslan efter sin Mor. Brita undervisade troligen under åren 1827-57. Efter denna tid uppbär hon en pension från socknen. Ytterligare en släkting undervisade i Söderskogens småskola, innan den upphörde år 1868. Erik Kjellström och Britas barnbarn, Maria Kjellström, f. 1839, var då lärarinna där och titulerades Jungfru. Brita Buss står som Lärmor, i ett av prästens husförhör, en vacker titel eller hur?

I vigselboken den 27/9 1789 eller söndagen efter Trinetatis lystes första g. för Gruvarbetaren ärlige och beskedlige Erik Kjellström ifr. Films Församling och Pigan ärbara och dygdesamma Brita Buss på Päsarbys ägor. Kopulationen skedde den 22/10 av Pastor Hallerström. Hon 24 år. Han 30 år. Chart.avg. 24 skilling.

år 1811-06-17 ur Films och Dannemoras Dombok:
Häradsrätten aktade sig för gott att till förmyndare för avl.
gruvarbetaren Erik Kjellström från Söderskogen med sin efter-
lämnade änka hustru Brita Nilsdotter Buss i livstiden sammanavlade omyndiga barn förordna Gruvarbetaren Erik Öberg och Per Buss,
bägge i Dannemora. Änkan vilken härmed haver att ställa sig till
efterrättelse vad 22 och 23 kap. i arvsbalken föreskriver och bör förmyndarnas räkning vart 3:dje år här uppvisas, som avsades.

Faddrar vid Britas dop voro: Lars Larsson Päsarbo, Anders Hansson, Mumsarbo, Hustru Brita Eriksdotter ibid., Pigan Anna Lindbeck i Gryttjom.


Gift 1789-10-22 med
Erik Kjellström, född 1759-03-21 (döpt 1759-03-25) i Karkebo, Film, död 1810-12-08 (begravd 1810-12-09) i Gruvan, Dannemora, Film. Gruvarbetare i Söderskogen, Film. se textruta.

Barn:
Per Kjellström, född cirka 1790-07-02, död 1811
Kajsa Greta Kjellström, född 1792-05-15, död 1876-07-26
Anders Kjellström, född 1796-11-22, död 1871-07-25
Maria Kjellström, född 1798, död 1822
Stina Kjellström, född 1800-09-22, död 1874-11-27
Brita Kjellström, född 1802, död 1883-12-19
Sara Kjellström, född uppskattningsvis 1805-03-03, död 1888-10-29
Nils Kjellström, född 1809, död 1870-12-05


Forskare:
© Lars Arnarp. Adress: Fatburs runnsgata 13, SE-118 28 Stockholm, Sweden. Telefon: 070-380 44 57
Denna sida är skapad med datorprogrammet Holger8 2021-04-17